Jachthonden Jagersvereniging Gewest Fryslân

Contact

Voor nadere info over de cursus en trainingsavonden kunt u bij de volgende contact personen terecht:

Voor trainingsgroep Zuid Oost:
Gjalt Oostra
Tel 06-23242943
gp.oostra@gmail.com

Provinciale jachthonden commisaris:
H.T. Hoogenkamp h.hoogenkamp@ziggo.nl